Het kantoor

Kunt u uw notaris volgen?
En volgt uw notaris u?

Balie Van Kruijsdijk notarissen.We draaien er niet omheen: onze cliënten vinden een bezoekje aan de notaris vaak een verplicht nummer. Zoiets als een bezoekje aan de tandarts. Het moet. En leuk is anders.

Dat is jammer. Want een bezoekje aan een notaris van Van Kruijsdijk Notarissen is de moeite meer dan waard, vinden wijzelf. Omdat u het verdient dat uw wensen met betrekking tot bijvoorbeeld uw woning, testament of bedrijfsopvolging goed uitgevoerd worden. Waarbij wij u graag adviseren over wat er zoal mogelijk is en wat de consequenties van uw wensen zijn. We zorgen er voor dat u het goed kunt volgen. Maar minstens zo belangrijk: we volgen ú. Want u bent de klant, u staat aan het roer. En wij staan naast u.

We zijn actief op het gebied van personen- en familierecht. We maken huwelijkse voorwaarden op, testamenten, echtscheidingsakten, verklaringen van erfrecht enzovoort. En we zijn er voor het onroerendzaakrecht. Dat betekent dat we akten van levering opmaken, hypotheekakten en akten in het kader van openbare veilingen – om wat voorbeelden uit dat werk te noemen. En dan is er nog ons werk voor rechtspersonen, zoals bedrijven. Oprichtingsakten, statutenwijzigingen, akten van overdracht, akten van juridische fusie of splitsing – het hoort er allemaal bij.