Negatieve rente

Negatieve-rente

Van Kruijsdijk Notarissen moet vanaf 1 juli 2020 over alle voor u gehouden gelden rente betalen aan de bank (negatieve rente). Deze wordt aan u in rekening gebracht.

 

Negatieve rente over de waarborgsom

De negatieve rente die wij moeten betalen over de door koper gestorte waarborgsom zullen wij gaan doorberekenen aan koper. Wij zullen dit doen vanaf de datum dat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening tot aan de datum van passeren tegen het dan geldende tarief. Op dit moment is dat 0,5%.

Voorbeeld: koper stort op 1 juli 2020 een waarborgsom ad. € 25.000,00, waarvan de akte op 13 augustus 2020 passeert, koper is dan € 15,07 aan rente aan ons verschuldigd.

In sommige gevallen zou het de voorkeur hebben dat koper niet kiest voor het storten van een waarborgsom, maar een door een erkede financïele-instelling gestelde bankgarantie te overleggen.

 

Doorberekenen negatieve rente en kosten bij overige geldstromen

De negatieve rente geldt voor ALLE voor u gehouden gelden, dus niet alleen voor de waarborgsom, maar ook voor door ons ontvangen hypotheekgelden.

Omdat het voor ons onbegonnen werk is om voor alle transacties te bepalen wat het exacte bedrag aan rente is, hanteren wij voor de financiele afwikkeling een honorarium van € 25,00 (exclusief BTW).

 

Lodewijk Brust

Lodewijk Brust

10 jun 2020