Banken komen met digitaal loket voor spaartegoeden (bron: KNB)

Banken komen met digitaal loket voor spaartegoeden

Begin volgend jaar komt er bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een digitaal loket voor tegoeden op bankrekeningen. Nabestaanden kunnen daarmee gemakkelijker nagaan of een overledene nog een spaartegoed heeft bij een bank.

Door dit loket kunnen consumenten op één plek digitaal een aanvraag indienen naar mogelijke tegoeden aanwezig op bankrekeningen op naam van een overledene, waar zij recht op hebben. Niet iedereen kan een dergelijke aanvraag doen, alleen erfgenamen en degenen die belast zijn met de afhandeling van een nalatenschap kunnen dat. Banken willen consumenten hiermee een klantvriendelijke en laagdrempelige mogelijkheid bieden, omdat op dit moment veel erfgenamen geen goed zicht hebben bij welke banken een overledene precies rekeningen aanhield.

Verjaringstermijn
Op grond van de wet vervallen spaartegoeden twintig jaar na het overlijden van de rekeninghouder aan de bank. Volgens de NVB is het gezamenlijk beleid van de banken echter dat geld op slapende rekeningen altijd worden uitbetaald aan de rechthebbenden. Ondanks de algemene wettelijke verjaringstermijn van twintig jaar.

Lodewijk Brust

Lodewijk Brust

09 jul 2013