Benoeming Arjan Feitsma tot notaris te Schijndel een feit!!

 

Benoeming Arjan Feitsma tot notaris te Schijndel

10

Bij Koninklijk Besluit (KB) van 30 augustus 2013 is aan de heer mr H.J.G.M. van Kruijsdijk per 1 oktober 2013 eervol ontslag verleend als notaris te Schijndel. Bij KB van 30 augustus 2013 is mr A.J.L. Feitsma.vanaf vandaag, 1 oktober, benoemd als zijn opvolger.

Lodewijk Brust

Lodewijk Brust

01 okt 2013