Beter toezicht op notarissen

Het toezicht op het notariaat is verbeterd. Dat toezicht, uitgevoerd door het Bureau Financieel
Toezicht (BFT), is meer dan voorheen gericht op het beperken van risico’s.

Het bureau hield zich tot voor kort slechts bezig met de uitvoering van wettelijke bepalingen, maar let vanaf 1 januari jl. ook op de kwaliteit en integriteit van notariskantoren. Van Kruijsdijk Notarissen juicht het verscherpte toezicht toe. “Het is goed voor het vertrouwen van onze klanten en daarmee van ons kantoor en onze branche”, aldus notaris mr. Kees Pruik.

Kees Pruik

Kees Pruik

30 mei 2013