Particulieren kunnen ook zelf digitaal aanvraag doen bij Centraal Testamenten Register

Centraal Testamentenregister

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Als particulier of instantie kunt u kosteloos zelf nagaan of de overledene een testament heeft. Dat kan in de meeste gevallen via een digitale aanvraag. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt, worden in het CTR geregistreerd. Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend.

Digitale CTR-aanvraag

U kunt vanaf mei 2021 ook een digitale CTR-aanvraag indienen. Als u beschikking heeft over de juiste gegevens van de overledene (conform de Basisregistratie Personen), kunt u digitaal bij het CTR nagaan of de overledene een testament heeft. Binnen enkele minuten heeft u op uw aanvraag een antwoord. Van dit antwoord kunt u een pdf-bestand downloaden. Klik op onderstaande link om een digitale aanvraag in te dienen bij het CTR.

1621325902_button-digitale-aanvraag-doen-1-

 

 

Schriftelijke aanvraag

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om een digitale aanvraag te doen bij het CTR. In de volgende gevallen dient u de aanvraag schriftelijk in te dienen:

  • Personen die voor 1976 zijn overleden.
  • Personen die niet in Nederland wonen (Registratie Niet-Ingezetenen) of in het buitenland zijn overleden.
  • Als de inlichting moet worden voorzien van een apostille.
  • Als u als bewindvoerder of curator een inlichting wilt aanvragen over een in leven zijnde persoon. In dit geval dient u met de schriftelijke aanvraag een kopie van de beschikking mee te sturen. Na beoordeling van de beschikking door CTR wordt er telefonisch contact met u opgenomen

Indien u een schriftelijke aanvraag doet, moet deze voorzien zijn van een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister. Let op: een rouwkaart voldoet niet. De uitvaartonderneming zorgt vaak voor het uittreksel, inclusief enkele kopieën. Naaste familie van de overledene kan dit uittreksel ook opvragen bij de gemeente waar de betreffende persoon is overleden. Let op: dit kan een andere gemeente zijn dan waar die persoon als laatste stond ingeschreven.

Aanvraagformulier particulier (PDF)

Aanvraagformulier bedrijven of instanties (pdf)

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier, inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden in de brief, zodat wij u het antwoord kunnen sturen

Lodewijk Brust

Lodewijk Brust

19 May 2021