Privacyverklaring gepubliceerd op de website

stempel privacy

Van Kruijsdijk Notarissen heeft haar privacyverklaring inzake de AVG gepubliceerd op haar website.

http://www.vankruijsdijknotarissen.nl/het-kantoor/privacyverklaring-2

Lodewijk Brust

Lodewijk Brust

24 mei 2018